TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9522590
 
Đề tài cấp bộ
Những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo triển vọng đến năm 2020 (15/12/2011)

Cơ quan chủ quản: Viện khoa học xã hội Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Thế Anh
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Thời gian thực hiện: 2009 -2010
Các tin khác

Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI (15/12/2011)
Vấn đề xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc (20/02/2008)
Chiến lược nhân tài của Trung Quốc từ 1978 đến nay và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam (20/02/2008)
Trung Quốc với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa (20/02/2008)
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – 60 năm xây dựng và phát triển kinh tế (20/02/2008)
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những sự kiện (1981 – 1990) (20/02/2008)
Sưu tập và dịch một số tài liệu từ tiếng Trung và tiếng Anh sang tiếng Việt (20/02/2008)
Ý tưởng chiến lược một trục hai cánh của Trung Quốc (chiến lược 3 M)(Tài liệu dịch tiếng Trung Quốc Sang tiếng Việt) (20/02/2008)
Đánh giá của Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO (20/02/2008)
Hồng Kông sau mười năm trở về Trung Quốc: thực trạng và triển vọng (20/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn