TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9465014
 
NĂM 2014
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC NĂM 2014 (11/01/2015)

TỔNG MỤC LỤC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC NĂM 2014

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR.

 

1.           

NGUYỄN QUÂN

Quan hệ hai nước sẽ không ngừng củng cố, đi vào chiều sâu và có những bước phát triển mới

1

3

 

2.     

KHỔNG HUYỄN HỰU

Trong năm mới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ đạt được bước phát triển mới và lớn hơn

1

5

 

3.     

NGUYỄN TẤN DŨNG

Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng 

5

3

 

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI

 

1.       

PHẠM THÁI QUỐC

Vấn đề phát triển kinh tế xanh  của  Trung Quốc

1

7

 

2.       

NGUYỄN VĂN CĂN

Vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường của Trung Quốc – kinh nghiệm cho Việt Nam

1

17

 

3.       

MINH CAO

HOÀI NAM

Vấn đề sử dụng than đá và phát triển ngành năng lượng tái tạo mới ở Trung Quốc – Kinh nghiệm cho Việt Nam

1

27

 

4.       

HỨA THÀNH CƯƠNG

Năm 2014 - Động lực đi sâu cải cách của Trung Quốc nằm ở đâu?

2

3

 

5.       

PHẠM THỊ THANH BÌNH

 VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Kết hợp chính sách tăng trưởng kinh tế với chính sách xã hội: Trường hợp Trung Quốc

2

11

 

6.       

NGUYỄN VIỆT KHÔI

Đầu tư ra nước ngoài thông qua hoạt động  mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M & As) trong ngành dầu khí Trung Quốc

2

19

 

7.       

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Kinh tế Trung Quốc năm 2013 và triển vọng năm 2014

3

3

 

8.       

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Xã hội Trung Quốc năm 2013 và phương hướng phát triển năm 2014

3

19

 

9.       

NGUYỄN HUY QUÝ

Trung Quốc năm 2013 

4

3

 

10.   

LÊ KIM SA

Một số thách thức cải cách kinh tế Trung Quốc năm 2014

4

15

 

11.   

NGUYỄN THANH GIANG

Đánh giá hệ thống chính sách an sinh xã hội của Trung Quốc sau Đại hội XVII (2007)

5

5

 

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR.

 

12.   

TRƯƠNG MINH HUY VŨ NGUYỄN VŨ NHẬT ANH

TPP có phải là công cụ ngăn chặn Trung Quốc? 

6

3

 

13.   

PHẠM BÍCH NGỌC

Du lịch nông thôn Trung Quốc – Bài học cho Việt Nam

6

14

 

14.   

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Vấn đề ô nhiễm môi trường của Trung Quốc hiện nay

7

3

 

15.   

TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN

Điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp ôtô tại Trung Quốc

7

18

 

16.   

ĐỖ TIẾN SÂM

HOÀNG THẾ ANH

Cải cách thể chế của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

8

3

 

17.   

HOÀI NAM

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc thời kỳ trước cải cách mở cửa: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm

9

3

 

18.   

LÊ KIM SA

Sự phát triển của ngành dịch vụ Outsource của Trung Quốc: Đặc điểm và thách thức

9

9

 

19.   

NGUYỄN HUY QUÝ

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 65 năm: Thành tựu và  thử thách

10

3

 

20.   

PHẠM QUỲNH MAI

Hiện trạng và vấn đề việc làm ở nông thôn Trung Quốc

10

10

 

21.   

HOÀNG KHẮC LỊCH – NGUYỄN QUỐC VIỆT

Phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của Việt Nam: Bài học từ Trung Khánh và Vân Nam của Trung Quốc

10

22

 

22.   

NGUYỄN HUY QUÝ

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 

Bàn về nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc

11

3

 

23.   

PHẠM MINH HẠNH

Mô hình phát triển cụm liên kết ngành tại một số khu vực của Trung Quốc

11

11

 

24.   

NGUYỄN THỊ THÙY

 65 năm phát triển du lịch của Trung Quốc và triển vọng

11

22

 

25.   

HOÀI NAM

Xây dựng chủ nghĩa xã hội  đặc sắc Trung Quốc: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm

12

3

 

26.   

PHẠM THANH BÌNH

VŨ PHƯƠNG DUNG

Vấn đề nợ địa phương của Trung Quốc và giải pháp ứng phó

12

20

 

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

1.          

NG. PHƯƠNG LIÊN

Hiện trạng du lịch từ các tỉnh phía Nam Trung Quốc sang Việt Nam những năm gần đây

1

41

2.          

ĐỖ TIẾN SÂM

Các trường đại học  lưu vực sông Hồng Việt Nam – Trung Quốc nắm bắt cơ hội, đi sâu hợp tác, cùng nhau phát triển

2

26

3.          

NGUYỄN VĂN KHÁNH

Hợp tác trong lưu vực sông Hồng: Tiềm năng và triển vọng

2

30


 

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR.

4.                   

CAM TUYẾT XUÂN

Giao lưu hợp tác, mở cửa cùng thắng, thúc đẩy phát triển mới trong hợp tác giữa các trường đại học thuộc lưu vực sông Hồng hai nước Việt – Trung

2

34

5.                   

NG. QUỐC TRƯỜNG

Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng: Chặng đường đã qua, thuận lợi mới, khó khăn mới