TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9522684
 
NĂM 2016
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc năm 2016 (09/02/2017)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC NĂM 2016

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR

1

 

Chúc mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

2

3

2

 

Triển khai Nghị quyết Đại hội XII

3

3

3

TRẦN ĐẠI QUANG

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước

5

3

4

NGUYỄN QUANG THUẤN

Nghiên cứu sâu các vấn đề lý luận gắn với tổng kết thực tiễn

5

6

5

 

Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc

9

3

 

KINH TẾ – CHÍNH TRỊ

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR

1                

NGUYỄN BẰNG TƯỜNG

Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với văn hóa phương Đông – Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

1

3

2                

NGUYỄN THANH GIANG

Tìm hiểu chính sách đền bù trưng dụng đất của nông dân Trung Quốc hiện nay

1

13

3                

PHẠM THÁI QUỐC

PHAN ANH TUẤN

Cải cách hành chính công ở Trung Quốc

2

5

4                

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Bảo hiểm y tế ở Trung Quốc – Thành tựu và hạn chế

2

17

5                

NGUYỄN HUY QUÝ

Trung Quốc năm 2015

3

5

6                

NGUYỄN QUANG THUẤN

Vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và những tác động đến nhiệm vụ an ninh biên giới của bộ đội biên phòng Việt Nam trong thời gian tới

3

14

7                

NGUYỄN THƯỜNG LẠNG

Điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc  năm 2016 và tác động tới Việt Nam

4

3

8                

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Bàn về Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm lần thứ XIII (2016- 2020) của Trung Quốc

5

9

9                

NG. THỊ PHƯƠNG HOA

NGUYỄN QUANG THUẤN

Vấn đề mua bán người qua biên giới Việt – Trung dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống

6

28

10          

LÊ ÁI LÂM

CHU PHƯƠNG QUỲNH

Tiến trình tham gia các hiệp định thương mại khu vực của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

6

3

11          

TRẦN ÁNH TUYẾT

Dân chủ trong Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ Đại hội XVIII đến nay

7

3

12          

PHẠM THANH HẰNG

Nhận thức và ứng xử với tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương quan so sánh với Đảng Cộng sản Trung Quốc

8

3

13          

PHÙNG THỊ HUỆ

Tổ chức xã hội: Thành tố quan trọng trong cơ chế quản lí xã hội của Trung Quốc

8

13

14          

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

BÙI THU HIỀN

Cải cách tư pháp ở Trung Quốc từ Đại hội XVIII

9

8

15          

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Phát triển xã hội trong Quy hoạch 5 năm lần thứ XIII ở Trung Quốc

9

21

16          

ĐINH CÔNG TUẤN

Kinh nghiệm cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc và gợi ý chính sách cho Việt Nam

10

3

17          

VÕ THỊ MINH LỆ

Phát triển bền vững - Con đường phát triển tất yếu của Trung Quốc

10

12

18          

CHU THÙY LIÊN

Chuyển đổi chức năng chính quyền ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

10

26

19          

HÀ THỊ HỒNG VÂN,

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG                        LÊ THANH THỦY

Cải cách trọng cung: Nỗ lực mới trong cải cách kinh tế ở Trung Quốc

11

3

20          

NGUYỄN THANH GIANG

Điều chỉnh chính sách quản lí dân số lưu động ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII

11

15

21          

PHÙNG THỊ HUỆ

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Đổi mới chức năng dịch vụ công của nhà nước ở Trung Quốc thời gian gần đây

12

3

22          

PHAM THỊ THANH BÌNH

VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Phát triển nông nghiệp bền vững của Trung Quốc: Thành tựu và hạn chế

12

11

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

STT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

TR

1        

PHẠM LAN HƯƠNG

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương giáp biên của Việt Nam với Trung Quốc và một số giải pháp

1

25

2        

TRẦN THU MINH

Những tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay

2

29

3        

HOÀNG HUỆ ANH

 “Một vành đai một con đường” - Nấc thang mới trong cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ

3

19

4        

PHƯƠNG NGUYỄN 

Nhìn lại quan hệ Việt – Trung năm 2015 và dự báo năm 2016

3

27

5        

NGUYỄN HUY HOÀNG

Tác động của việc Trung Quốc điều chỉnh chiến lược sau Đại hội XVIII đến kinh tế ASEAN

4

18

6        

LÊ KIM SA

Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với liên kết kinh tế ở Đông Nam Á và hàm ý cho Việt Nam

5

21

7        

LÊ VĂN MỸ

Quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ

6

19

8        

NG. THỊ PHƯƠNG HOA

NGUYỄN QUANG THUẤN

Vấn đề mua bán người qua biên giới Việt – Trung dưới góc nhìn an ninh phi truyền thống

6

28

9        

DOÃN CÔNG KHÁNH

Giải pháp của Việt Nam trong bối cảnh mất cân bằng thương mại Việt – Trung

7

12

10    

LÊ VĂN ANH

LÊ NAM TRUNG HIẾU 

Trung Quốc với liên minh Hàn Quốc – Hoa Kỳ sau Chiến tranh Lạnh (1991 – 2012)

7

24

11    

NG.THỊ PHƯƠNG HOA

PHẠM BÍCH NGỌC

Vấn đề buôn lậu hàng hóa qua biên giới Việt – Trung, một góc nhìn

8

24

12    

PHÍ HỒNG MINH

Từ mô hình “đàn nhạn bay” đến “hai bánh xe Đông Á”:  Thay đổi trong trật tự kinh tế khu vực và hàm ý cho Việt Nam

9

32

13