TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 5754675
 
NĂM 2017
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu trung Quốc năm 2017 (08/06/2018)

TỔNG MỤC LỤC

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC NĂM 2017

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

Tr

1.                    

 

Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc

1

3

2.                    

 

Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc

4

3

3.                    

 

Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc

11

3

 

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

Tr

1        

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

TRẦN THU MINH

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

1

10

2        

TRƯƠNG HOÀNG THÙY VÂN

LÝ THỊ THANH BÌNH

Di chuyển lao động của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI đến nay

1

21

3        

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

ĐẶNG THỊ THÚY HÀ

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

2

3

4        

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

ĐỒNG BÍCH NGỌC

Chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình của Trung Quốc

2

11

5        

LÝ THỊ THANH BÌNH

Bàn về Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 phát triển sự nghiệp giáo dục của Trung Quốc

2

19

6        

NGUYỄN HUY QUÝ

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Trung Quốc năm 2016

3

3

7        

NGUYỄN THANH GIANG

Tình hình phát triển xã hội Trung Quốc năm 2016 và triển vọng 2017

3

16

8        

GUORUI SUN 

ALEX PAYETTE

Trung Quốc và bộ ba bất khả thi: Chuyển đổi kinh tế và quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ

4;5

8; 3

9        

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Vấn đề đô thị và quản lí đô thị ở Trung Quốc những  năm  gần  đây

4

23

10  

PHẠM THÁI QUỐC

LÊ HẢI LINH

Tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn 2011 - 2016

6

3

11      

NGUYỄN DIỆU HƯƠNG

Quá trình phân quyền hành chính giữa Trung ương và địa phương ở Trung Quốc trước Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc

6

15

12      

PHẠM THỊ THANH BÌNH

VŨ THỊ PHƯƠNG DUNG

Nhân tố thúc đẩy Trung Quốc mở rộng FTA

7

3

13      

ĐẶNG THU THỦY

Tài chính công nghệ - Hướng đi mới của doanh nghiệp tại Trung Quốc

7

13

14      

HOÀNG THẾ ANH

Phát triển cụm ngành ở Chiết Giang (Trung Quốc) và một số gợi mở đối với Việt Nam

8

3

15      

NGUYỄN HỮU CUNG

THÂN THANH SƠN

Gánh nặng thuế thu nhập cá nhân của              Trung Quốc

8

15

16      

HOÀI NAM

Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc chuẩn bị Đại hội XIX

9

3

17      

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI  

Trung Quốc với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

9

12

18      

NGUYỄN CAO ĐỨC

PHÍ HỒNG MINH

Chiến lược năng lượng mới của Trung Quốc trong bối cảnh điều chỉnh chiến lược và chuyển đổi phương thức phát triển

9

20

19      

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

ĐẶNG THỊ THÚY HÀ           

Kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc

10

3

20      

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Chênh lệch phân phối thu phập ở Trung Quốc và tác động xã hội

10

14

21      

NGUYỄN ANH CHƯƠNG

Luật hình sự và vấn đề chống tham nhũng của Trung Quốc hiện nay

11

10

22      

PHẠM ĐI

Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của              Trung Quốc - Một số gợi ý về chính sách đối với Việt Nam

11

19

23      

NGUYỄN THANH GIANG

Đổi mới quản lý xã hội ở nông thôn Trung Quốc những năm gần đây

11

28

24      

PHẠM BÍCH NGỌC

Thế chế kinh tế thị trường xã hội  chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

12

3

25      

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

“Thoát nghèo chuẩn xác” ở Trung Quốc: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

12

17

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

Tr

1    

VŨ DƯƠNG HUÂN

Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đông Nam Á

1

28

2    

PHƯƠNG NGUYỄN

Nhìn lại quan hệ Việt – Trung năm 2016 và triển vọng năm 2017

1

42

3    

NGUYỄN NHÂM

Quan hệ Trung – Mỹ dưới thời tân Tổng thống         Donald Trump

2

26

4    

DOÃN CÔNG KHÁNH

Quan hệ thương mại Việt – Trung từ năm 1991 đến nay: Thực tiễn, vấn đề và giải pháp

2

34

5    

ĐỖ NGỌC THỦY

Hoạt động đối ngoại của chính quyền địa phương ở Trung Quốc

3

28

6    

TRẦN THỌ QUANG

NGÔ PHƯƠNG ANH

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Tiến trình đàm phán và những tác động

4

33

7    

VŨ THỤY TRANG

TRẦN HẢI YẾN

Nhìn lại quan hệ Nga – Trung từ sau cuộc khủng hoảng Ucraina

5

16

8    

ĐỖ TIẾN SÂM

Hợp tác phát triển bền vững giữa khu vực biên giới tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

5

28

9    

LIANG MAOCHUN

CHEN WEN

Các loại hình và phương thức của hôn nhân xuyên biên giới Trung – Việt

5

34

10                  

HOÀNG MINH LỢI

Ngoại giao văn hóa Nhật – Trung trong bối cảnh mới ở Đông Á

6

22

11                  

NGUYỄN ĐÌNH LIÊM

Hợp tác phát triển bền vững kinh tế khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc)

6

33

12                  

NGUYỄN THỊ OANH

Chính sách “Ngoại giao cơ sở hạ tầng” của Trung Quốc ở khu vực Nam Á

7

24

13                  

TRƯỜNG LƯU

Quan hệ Trung – Mỹ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

8

24

14                  

TẠ THỊ TÂM

Những liên hệ trao đổi ở một chợ vùng biên

8

34

15                  

LÊ KIM SA

HỒ THỊ HƯƠNG MAI

Động thái mới của Trung Quốc trong hợp tác với tiểu vùng Mê Công

9

38

16                  

TÚ LINH

Chiến lược ngoại giao quan hệ đối tác của Trung Quốc

9

48

17                  

LÊ VĂN MỸ

ĐỖ MINH CAO

Vai trò của Trung Quốc đối với vấn đề an ninh trong tổ chức hợp tác Thượng Hải

10

27

18                  

TÚ LINH

Ngoại giao đa phương của Trung Quốc

11

37

19                  

HOÀNG MINH LỢI 

Quan hệ Nhật Bản – Trung Quốc từ khi thành lập nhà nước đầu tiên đến trước cách mạng Minh Trị (thế kỷ  IV – 1868)

12

27

20                  

TRẦN THỊ HẢI YẾN

Di dân mới Trung Quốc đến  ba nước Đông Dương từ đầu thế kỷ XXI đến nay

12

41

LỊCH SỬ - VĂN HÓA

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

SỐ

Tr

1   

TRẦN TRÚC LY

Phong trào văn hóa mới Ngũ Tứ (1915 – 1923) và vấn đề giải phóng phụ nữ

1

55

2   

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Quan hệ bang giao giữa nhà Minh và nhà Hồ     (1400 - 1406)

2

44

3   

PHẠM ĐÌNH ĐẠT

Mấy suy nghĩ về tư tưởng pháp trị của Hàn Phi

3

42

4   

LÊ QUANG SÁNG

VŨ THỊ THU HƯƠNG

Tìm hiểu tiền tệ đầu tiên của Trung Quốc qua chữ Hán

3