TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9625438
 
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (27/02/2008)

MỤC LỤC
1. Hội nghị Trung ương 3 khoá XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
TS. Đỗ Tiến Sâm
2. Trung Quốc với vấn đề "tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế công hữu; khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển"
PGS. Nguyễn Huy Quý
3. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc - giải thích lại về chế độ công hữu
PGS. TS. Du Minh Khiêm
4. Trung Quốc khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển
PGS. TS. Lê Văn Sang
5. Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế quản lý tài sản nhà nước
Phạm Sỹ  Thành
6. Trung Quốc đi sâu cải cách doanh nghiệp quốc hữu
TS. Nguyễn Kim Bảo
7. Trung Quốc với việc quy hoạch thông nhất thành thị và nông thôn
ThS Nguyễn Xuân Cường
8. Chế độ ruộng đất, một trọng điểm của  việchoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc
TS Nguyễn MInh Hằng
CN. Lê Hải Vân
9. Về vấn đề hoàn thiện hệ thống thị trường ở Trung Quốc
ThS. Đỗ Ngọc Toàn
10. trung Quốc với việc hoàn thiện thệ thống điều tiết vĩ mô, chuyển đổi chức năng của chính quyền
TS. Phạm Thái Quốc
11. Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế giáo dục
ThS Nguyễn Văn Căn
12. Sửa đổi hiến pháp, một đảm bảo quan trọng cho sự thành công của việc hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
TS. Đỗ Tiến Sâm
13. tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử mới
PGS. Nguyễn Huy QuýCác tin khác

 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn