TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9522548
 
NĂM 2006
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 3 năm 2006 (28/02/2008)


 

Tr

 

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

 

ĐỖ TIẾN SÂM:  Trung Quốc với việc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ X (2001 – 2005) và xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ XI (2006-2010)

3

ĐỖ TRỌNG QUANG:  Nhìn lại những bước đi của chiến dịch khai phá miền Tây ở  Tứ Xuyên

11

NGUYẾN XUÂN HOÀ –  TRẦN THỊ THANH NGA Đầu tư ra nước ngoài – chính sách phát triển mới của Trung Quốc

20

HOÀNG THẾ ANH:  Vai trò tổ chức  xã hội trong phát triển kinh tế: Hiệp hội gốm sứ Phong Khê (Trung Quốc) và Hội gốm sứ Bát Tràng (Việt Nam)

27

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

 

HỒ QUỐC PHI: Phát huy lợi thế so sánh đẩy mạnh quan hệ biên mậu của 7 tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc và của tỉnh Cao Bằng với Long Châu – Quảng Tây

42

NGUYỄN HUY QUÝ: Những động thái mới của quan hệ Trung - Mỹ

47

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ

 

NGUYỄN THU PHƯƠNG – CHỬ BÍCH THU: Trung Quốc với  chiến lược phát triển nhân tài

54

ĐÀO VĂN SIÊU:  Phí Chính Thanh vời ngành Trung Quốc học Mỹ

64

ĐÀI LOAN – HỒNG KÔNG – MA CAO

 

VŨ THUỲ DƯƠNG:  Thực thi chế độ giáo dục nghĩa vụ 9 năm – Bước ngoặt trong lịch sử giáo dục Đài Loan

74

THƯỜNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC

 

Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân

83

GIAI THOẠI – ĐIỂN TÍCH

 

Lịch Huống bán bạn cầu vinh

84

THÔNG TIN – TƯ LIỆU

 

·         Thông tin:

85

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 
Các tin khác

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 2 năm 2006 (28/02/2008)
Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 1 năm 2006 (28/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn