TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 5498249
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
“Vai trò của cán bộ công chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kì đổi mới”

Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi toạ đàm về “Vai trò của cán bộ công chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kì đổi mới”.

Tham gia buổi toạ đàm có Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan trực thuộc. Trong thời kì đổi mới và hội nhập, việc từng bước phát triển đội ngũ chuyên gia có trình độ ngang tầm với khu vực và phần nào tiếp cận được với thế giới là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Điều này trước hết phụ thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân công chức, đồng thời nó cũng đòi hỏi phải có những thay đổi mạnh mẽ trong cơ chế, khuyến khích phát huy mọi năng lực học thuật và đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ công chức trẻ.

Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội gia tăng các quan hệ hợp tác quốc tế, thiết lập nhiều mối quan hệ mới và như vậy cũng có nghĩa là gia tăng khối lượng các đề tài, công việc cần nghiên cứu… đó chính là “mảnh đất” tốt cho mỗi cán bộ công chức tự khẳng định mình, có nhiều điều kiện để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kiến thức.

Cán bộ công chức phải đóng góp thiết thực vào việc phát triển đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế, xã hội; giới thiệu được thành quả nghiên cứu của mình ra thế giới, qua đó làm cho thế giới hiểu được văn hoá Việt Nam và ngược lại giúp người Việt Nam có điều kiện hiểu văn hoá thế giới. Muốn vậy, cán bộ công chức phải sử dụng ngoại ngữ tốt nhất là tiếng Anh, có thể viết bài đăng trên tạp chí tiếng Anh chuyên ngành có uy tín. Có khả năng sử dụng tốt công nghệ thông tin, qua Internet để cập nhật nhưng thông tin mới phục vụ công tác tác nghiên cứu khoa học.

Quá trình hội nhập đã tạo cho chúng ta nhiều cơ hội trong việc đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo phương thức rút ngắn. Tuy nhiên đi đôi với cơ hội là những thách thức đang đặt ra, hơn ai hết mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải hiểu rõ những nội dung cơ bản của hội nhập để từ đó xác định vai trò của mình, tích cực tham gia hội nhập. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; mỗi cá nhân cần phát huy nội lực của mình và trên cơ sở đó tạo nội lực cho cả tập thể.

Bản thân cán bộ, công chức, viên chức không chỉ đóng vai trò là người chủ động tham gia hội nhập mà còn phải biết tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng trong quảng đại nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và những nội dung cơ bản của hội nhập để nhân dân hiểu được tầm quan trọng của hội nhập, nâng cao nhận thức, đồng thời thấy được trách nhiệm của mình trong quá trình hội nhập.

 

Các tham luận trình bày tại toạ đàm:

1.Về vai trò của công chức Viện Văn học trong thời kì hội nhập -  PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn

2.Công chức Viện Ngôn ngữ học thời kì hội nhập – TS. Vũ Kim Bảng

3.Vài ý kiến về vai trò của cán bộ công chức viên chức Viện Nghiên cứu Trung Quốc trong thời kì hội nhập -  TS. Nguyễn Đình Liêm

4.Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Đông Nam Á trong thời kì hội nhập -  ThS. Phạm Thanh Tịnh

5.Suy nghĩ về vai trò của cán bộ, công chức, viên chức Viện Triết học trong thời kì hội nhập -  ThS. Lê Ngọc Anh

6.Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kì hội nhập -  Đỗ Hữu Phương

7.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong thời kì hội nhập -  Công đoàn Viện Thông tin Khoa học xã hội

8.Vai trò của các đoàn viên công đoàn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong thời kì hội nhập – ThS. Nguyễn Thị Hồng Mai

9.Về tính chủ động trong vai trò của cán bộ, công chức, viên chức Viện Tâm lý học trong thời kì hội nhập – Mai Thanh Thế

10. Công đoàn Viện Kinh tế Việt Nam đổi mới để hội nhập – ThS. Nguyễn Chiến Thắng

11.Vai trò của Công đoàn viên trong tình hình mới -  Trần Nam Trung

12.Vai trò của cán bộ, viên chức Viện Gia đình và Giới trong thời kì hội nhập – ThS. Lê Ngọc Lân
Các tin khác

Kỷ niệm 100 năm Tôn Trung Sơn lãnh đạo biên giới Quảng Tây khởi nghĩa vũ trang chống Thanh.
Đại hội 17 Đảng cộng sản Trung Quốc qua nhận định của nhà khoa học Nga
Sự trỗi dậy của những tầng lớp xã hội mới là tiêu chí của xã hội phát triển
Toạ đàm khoa học “Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI”
Chuyến thăm và khảo sát của cán bộ Viện Nghiên Cứu Trung Quốc tại hai tỉnh Quảng Tây và Hải Nam - Trung Quốc
Chuyến công tác trao đổi khoa học tại Singapore và Malayxia
15 người ngoại quốc có ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc
Viện Nghiên cứu Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thành lập (1993 -2008)
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 của Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Tầng 13 Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.62730459-ext:1306 Fax: 04.62730413