TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9465310
 
Đề tài cấp bộ
Biên soạn sách “CHND Trung Hoa: 60 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2009)”

Cơ quan chủ quản: Viện khoa học xã hội Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phùng Thị Huệ
Nhiệm vụ thuộc chương trình nghiên cứu cấp Bộ
Thời gian thực hiện: 2009 -2010
Các tin khác

Những vấn đề nổi bật trong quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 (16/12/2011)
Những vấn đề nổi bật trong chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo đến 2020 (16/12/2011)
Một số vấn đề chính trị nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo triển vọng (15/12/2011)
Những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo triển vọng đến năm 2020 (15/12/2011)
Những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi bật của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI (15/12/2011)
Vấn đề xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc (20/02/2008)
Chiến lược nhân tài của Trung Quốc từ 1978 đến nay và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam (20/02/2008)
Trung Quốc với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa (20/02/2008)
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa – 60 năm xây dựng và phát triển kinh tế (20/02/2008)
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, những sự kiện (1981 – 1990) (20/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn