TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9522689
 
Đề tài cấp bộ
Đề tài: Quan hệ Việt – Trung trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, những vấn đề đặt ra và đối sách xử lý giai đoạn 2011 – 2020 

Cơ quan chủ quản: Viện khoa học xã hội Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Liêm
                           TS. Nguyễn Phương Hoa
Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
Thời gian thực hiện: 2011 -2012

Các tin khác

Đề tài: Điều chỉnh chính sách đối ngoại đảm bảo sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Giải quyết quan hệ “hai bờ, bốn bên” đảm bảo sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Xã hội Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra cho phát triển xã hội Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Phát triển Chính trị đảm bảo sự trỗi dậy của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Sự trỗi dậy về quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (16/12/2011)
Đề tài: Sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2020 và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam (16/12/2011)
Biên soạn sách “CHND Trung Hoa: 60 năm xây dựng và phát triển (1949 - 2009)” (16/12/2011)
Những vấn đề nổi bật trong quan hệ Trung Quốc đối với Việt Nam 10 năm đầu thế kỷ XXI và triển vọng đến năm 2020 (16/12/2011)
Những vấn đề nổi bật trong chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo đến 2020 (16/12/2011)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn