TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9522488
 
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
Trung Quốc năm 2006 - 2007 (28/02/2008)

Viện khoa học xã hội Việt Nam
Viện Nghiên cứu Trung Quốc
PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm chủ biên                               
 
MỤC LỤC

Phần I: Những vấn đề chung
 1. Trung Quốc năm 2006 và triển vọng 2007
 2. Kinh tế Trung Quốc sau 5 năm gia nhập WTO(2001-2006)
Phần II: Những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội
 3. Kinh tế Trung Quốc năm 2006 và triển vọng năm 2007
 4. Chính trị Trung Quốc năm 2006: giữ vững ổn định, tích cực chuẩn bị cho đại hội XVII Đảng Cộng sản Trung Quốc
 5. Đánh giá tình hình xã hội Trung Quốc năm 2006
 6. Sự phát triển của Quảng Tây năm 2006 và triển vọng năm 2007
 7. Tình hình kinh tế - xã hội của Vân Nam(Trung Quốc) năm 2006
Phần III: Những vấn đề Văn hoá - giáo dục
 8. Văn hoá Trung Quốc năm 2006
 9. Tình hình giáo dục Trung Quốc năm 2006 - triển vọng năm 2007
Phần IV: Những vấn đề đối ngoại - Quốc phòng
 10. Ngoại giao Trung Quốc năm 2006
 11. Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc năm 2006
 12. Nhìn lại quan hệ kinh tế, thương mại Việt – Trung năm 2006
 13. Năm 2006: Trung Quốc tạo lập hình ảnh một cường quốc quân sự                                              
Phần V: Phụ lục 
14. Thống kê tình hình phát triển kinh tế - xã hội
 15. So sánh địa vị quốc tế của Trung Quốc về phát triển kinh tế - xã hội năm 2005
 16. Danh mục các từ viết tắt
Các tin khác

Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa (27/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn