TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9625294
 
TẠP CHÍ
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc năm 2022 (28/02/2023)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC 2022

 

CHÍNH TR - KINH TẾ - HỘI

 

 

TT

 

TÊN TÁC GI

 

TÊN I

 

Số

 

Tr.

1

 

 

TRẦN ÁNH TUYT

Vấn đy dựng đng về đạo đức trong đi ngũ cán bộ đảng vn Đảng Cộng sản Trung Quốc i thi Tập

Cận nh và gi m đi vi Việt Nam

 

 

1

 

 

3

2

 

I NGỌC SƠN

Kinh tế Trung Quốc năm 2021 nhng thách thức trong năm 2022

 

 

1

 

 

15

3

 

NGUYỄN THỊ HẠ

Tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2021 và triển vọng

 

năm 2022

 

 

2

 

 

3

4

NGUYỄN ANH CHƯƠNG

Về chiến lưc “Trung Quốc khỏe mạnh”

2

18

5

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

 

VŨ QUÝ SƠN

 

Tình hình Trung Quốc năm 2021 dự báo năm 2022

 

 

3

 

 

3

6

NGUYỄN MAI PHƯƠNG

Nhìn lại tình hình phát triển xã hội ở Trung Quốc năm

 

2021 và dự báo

 

 

3

 

 

16

7

PHẠM THÁI QUỐC

 

ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN

Chiến c vòng tuần hoàn kép của Trung Quốc

 

hàm ý cho Việt Nam

 

 

3

 

 

29

8

HOÀNG HUỆ ANH

Những điều chỉnh về quan điểm an ninh quốc gia của

 

Trung Quc thi kỳ Tập Cận Bình

 

 

4

 

 

3

9

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Những thay đổi trong chính sách thu hút, sử dụng vốn đầu trực tiếp c ngoài của Trung Quốc từ Đại hội XII đến Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

(1982 - 2017)

 

 

 

4

 

 

 

15

10

PHẠM THỊ THANH BÌNH