TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9625468
 
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (08/05/2020)

Các đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tại các điểm cầu có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; các chuyên gia, nhà khoa học...

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 66 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Với tất cả lòng thành kính, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa, đẹp đẽ nhất của văn hóa dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng, rạng ngời cốt cách của một bậc vĩ nhân. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo điểm cầu trung tâm tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Cũng tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu thảo luận và làm sâu sắc 3 vấn đề chính: (i) Làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và của nhân loại; (ii) Làm rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng của Người đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (iii) Tiếp tục khẳng định và nổi bật nhân cách và phẩm chất cao quý; tấm gương đạo đức phong cách của Người, trong đó cần làm rõ sáng tỏ hơn tầm vóc, hình ảnh của lãnh tụ thiên tài - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa của thế giới.

Khẳng định giá trị to lớn và trường tồn của Di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị làm rõ sự vận động sáng tạo, bổ sung quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; làm rõ hơn công cuộc và thành tựu đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước. Từ đó, khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo của Đảng ta trên nền tảng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng VIệt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương chia sẻ kinh nghiệm hay trong việc đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu hội thảo phân tích làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới phát triển và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn, ý nghĩa tầm quan trọng và phương hướng kế thừa phát huy di sản Hồ Chí  Minh; Đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kiên định và vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển CN Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng khẳng định đất nước ta, Đảng ta biết ơn vô hạn đối với công lao như trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta vận dụng trung thành, kế thừa sâu sắc và không ngừng phát triển sự nghiệp của Người; tuyệt đối trung thành sự nghiệp cách mạng vững bước đi trên con đường Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh lịch sử to lớn đó từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ghi trong tâm khảm lời căn dặn của Người và luôn giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, thường xuyên và nghiêm chỉnh thưc  hiện phê bình và tự phê, đề cao dân chủ và thực hiện dân chủ rộng rãi, đồng thời đề cao và giữ gìn, kỷ luật kỷ cương của Đảng với tinh thần thương yêu đồng chí, lấy đó làm chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng nhất là việc vận động lực lượng, tập hợp phát huy sức manh và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Di huấn của Người, chúng ta quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  triển khai thực hiện nhiệm vụ vượt khó khăn thách thức để hoàn thành trọng trách trước Đảng và nhân dân, chuẩn bị tiền đề bước vào thời kỳ mới của ý chí, niềm tin và sức mạnh mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

 

PV. Tổng hợp




Các tin khác

Hội thảo quốc tế “70 năm tiến trình xây dựng hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc”. (02/10/2019)
Hội thảo quốc tế “Quan hệ Việt Nam- Trung Quốc: 25 năm bình thường hóa và triển vọng” (04/10/2016)
Hội thảo quốc tế “ Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn mới” (29/03/2015)
Hội thảo quốc tế: quan hệ kinh tế Việt - Trung trong bối cảnh mới (13/12/2014)
Hội thảo khoa học: Chuyển đổi phương thức phát triển của Trung Quốc (26/09/2014)
Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử” (15/07/2014)
Hội thảo lý luận lần thứ IX giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc (30/07/2013)
Hội thảo khoa học về Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (27/12/2012)
Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành Việt - Trung lần thứ V (20/01/2010)
Hội nghị cộng tác viên năm 2007 (20/02/2008)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn