TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
NGÔN NGỮ
 
 
Thu viện ảnh
 Thời tiết Minimize | Maximize
 Hà nội  ° 
 Hải phòng  ° 
 Đà nẵng  ° 
 Hồ chí minh  ° 
Truy cập : 9465010
 
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Tọa đàm “Triển vọng cải cách chính trị ở Trung Quốc (16/10/2010)

 

    Ngày 6/7/2010, ti Vin Nghiên cu Trung Quc đã din ra bui ta đàm “Trin vng ci cách chính tr Trung Quc đến năm 2020”, thuc đề tài “Nhng vn đề chính tr ni bt Trung Quc trong 10 năm đầu thế k XXI và trin vng đến năm 2020” do TS. Nguyn Xuân Cường làm ch nhim đề tài. Đây là mt đề tài nhánh trong khuôn kh Chương trình khoa hc cp BMt s vn đề ni bt ca Trung Quc trong 10 năm đầu thế k XXI và trin vng đến năm 2020”. Tham d Ta đàm có PGS. Nguyn Huy Quý, PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm – Vin trưởng Vin Nghiên cu Trung Quc, TS. Nguyn Đình Liêm – Vin phó Vin Nghiên cu Trung Quc và các cán b nghiên cu Vin Nghiên cu Trung Quc.

    Trong báo cáo đề dn, TS. Nguyn Xuân Cường đã đim li nhóm các vn đề chính tr ni bt ca quc gia này trong 10 năm đầu thế k XXI, như:  phương châm cm quyn dân ch, khoa hc và theo pháp lut, phương thc cm quyn là Đảng bao quát toàn cc, điu phi các bên ca Đảng Cng sn Trung Quc; V ci cách hành chính, Nhà nước t “vn năng”, “khng chế” chuyn sang Nhà nước “hu hn”, theo hướng phc v. H thng pháp lut ngày càng được hoàn thin theo yêu cu ca hi nhp quc tế.

    Tiếp đó, các tham lun ti bui Ta đàm tp trung vào mt s vn đề như nâng cao năng lc cm quyn ca Đảng, chng tham nhũng, giám sát quyn lc, s phân quyn gia Trung ương và địa phương v.v… trong 10 năm đầu thế k XXI, và phương hướng trong thi gian ti ca Trung Quc. Ta đàm khng định, ci cách chính tr Trung Quc 10 năm qua đã đạt đến tm cao mi, c bên trong và bên ngoài. bên trong, Trung Quc đã có mt nn kinh tế đa s hu, xã hi đa nguyên hóa vi s xut hin ca giai tng mi là nhng nhân t thun li thúc đẩy ci cách chính tr phát trin hơn na. Bên cnh đó, còn có nhiu vn đề ny sinh như: nhu cu tham gia chính tr ca người dân ngày càng tăng, bt công trong phân phi thành qu ca ci cách m ca, vn đề dân tc, tôn giáo và c thiên tai v.v… Tt c đã to thành mt áp lc ln cho ci cách th chế chính tr. bên ngoài, gia nhp WTO va là cơ hi, va là thách thc đối vi Trung Quc, bi hòa nhp quc tế cũng có nghĩa là phi tuân th “lut chơi” ca quc tế, Trung Quc buc phi ci cách bên trong, đặc bit là ci cách b máy hành chính để thích ng vi hoàn cnh mi.

    Bước vào thế k XXI, xã hi Trung Quc ngày càng phát trin, đời sng nhân dân ngày càng được ci thin, song mâu thun xã hi cũng tích t ngày càng nhiu. Dân ch hóa đã tr thành xu thế ca thi đại. Chính vì vy, vn đề đặt ra cho Đảng Cng sn Trung Quc trong thi gian ti vn là, nâng cao năng lc cm quyn, năng lc phán đoán, năng lc đối phó, gi vng tính tiên tiến, xây dng dân ch, chng tham nhũng nhưng mt mc độ cao hơn, đẩy mnh xây dng dân ch và nhn mnh hơn na giám sát ca dư lun.

    Cui cùng, Ta đàm tho lun v kch bn chính tr ca Trung Quc trong thi gian 2010 đến 2020. V chiu hướng tích cc, TS. Đỗ Minh Cao cho rng, Trung Quc đang tiếp tc đường li chung ca Đặng Tiu Bình, có sa đổi, b sung quan đim ca Giang Trch Dân và nhng mc tiêu tiến hành ci cách, m ca trong sut thế k XXI nhm hướng ti xây dng mt “xã hi khá gi Trung Quc, đạt được mc độ phát trin kinh tế – xã hi bng vi các nước kinh tế phát trin. Ban lãnh đạo Đảng Cng sn Trung Quc đang n lc tìm ra nhng con đường và bin pháp mi có th tiếp tc đảm bo s tri dy hòa bình và phc hưng dân tc. Theo hướng tiêu cc, sau khi nêu lên nhng tham s quyết định và các du hiu tiêu cc, ThS. Phm Ngc Thch nhn mnh, trong thi gian trung hn, ci cách chính tr Trung Quc s tr nên trì tr, không khí dân ch trong xã hi s xu đi nghiêm trng, biu tình bo lon có th ngm ngm bt phát bt c lúc nào. V lâu dài, s chia r trong đấu tranh chng tham nhũng ca ni b Đảng Cng sn Trung Quc làm mt đi lòng tin ca người dân mt cách nghiêm trng. Trung Quc s rơi vào vòng xoáy mt n định chính tr kéo dài do không có đảng phái nào Trung Quc đủ năng lc lãnh đạo đất nước.

 

 

(Đặng Thúy Hà - Vin Nghiên cu Trung Quc)
Các tin khác

Hội thảo khoa học "Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc -Việt Nam với tỉnh Vân Nam-Trung Quốc" (05/07/2010)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc (14/06/2010)
Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường hữu nghị, mở rộng hợp tác, cùng nhau phát triển (31/05/2010)
Cộng hòa nhân dân trung hoa - 60 năm xây dựng và phát triển (20/01/2010)
Sự phát triển văn hóa và con người ở một số nước Đông á. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (19/01/2010)
Hội thảo khoa học Trung Quốc năm 2008 và triển vọng năm 2009 (11/05/2009)
 
TIN MỚI NHẤT
ẤN PHẨM - XUẤT BẢN
 
 
TRANG CHỦ
TỪ ĐIỂN
TRA CỨU THƯ VIỆN
SƠ ĐỒ TRANG WEB
LIÊN HỆ
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC - INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.32171020; Email: vnics@vnics.org.vn